Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Τι συζητά αύριο το Συμβούλιο Επικρατείας για τους στρατιωτικούς

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη πληρώσει πρόστιμο 200.000 ευρώ για τη μη συμμόρφωσή του με την απόφαση τους ΣτΕ για τις αποδοχές των στρατιωτικών.
Αύριο θα γίνει η δεύτερη συζήτηση πάλι για το ίδιο θέμα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΣ:
Σας γνωρίζουμε ότι συζητείται αύριο, 31 Μαΐου 2017, ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η από 20-2-1017 αίτηση της Ομοσπονδίας μας, με την οποία ζητείται: α) να διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. 1125/2016 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και β) να κληθεί η Διοίκηση σε άμεση πλήρη συμμόρφωση προς της ως άνω δικαστική απόφαση.

Θυμίζουμε ότι, με την ανωτέρω 1125/2016 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας είχαν κριθεί ως αντισυνταγματικές και οι νεώτερες μισθολογικές ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις οποίες, σε υποτιθέμενη συμμόρφωση με προγενέστερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε επιστραφεί μόνο το 50% των περικοπών που είχε  επιφέρει ο ν.4093/2012. Κατ΄ αποτέλεσμα, ως νόμιμες αποδοχές για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι, μέχρι τουλάχιστον την έναρξη ισχύος του πρόσφατου νόμου 4472/2017, αυτές που ίσχυαν κατά την 31η-7-2012.
Η Ομοσπονδία μας, ως νόμιμη εκπρόσωπος των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, πρώτη και μόνη μέχρι στιγμής από όλα τα όργανα εκπροσώπησης των στρατιωτικώς οργανωμένων σωμάτων, θέτει έμπρακτα όλα τα όργανα της Πολιτείας ενώπιον των ευθυνών τους για τη συνεχιζόμενη σε βάρος μας παρανομία. Υπεύθυνα ενημέρωσε και θα ενημερώνει όλα τα στελέχη για τα δικαιώματά τους και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την τελική δικαίωσή μας.
Κατανοούμε ότι η στάση μας δεν είναι αρεστή ούτε στους εκάστοτε κρατούντες ούτε σε όσους εξαντλούν την αγωνιστικότητά τους σε «μαχητικές» φωτογραφίες. Οι στρατιωτικοί όμως χόρτασαν από υποσχέσεις. Όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας.militaire.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες