Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Φορολογικό νομοσχέδιο-σκούπα...

Βουλήμε προαπαιτούμενα...

Πρόστιμα από 500 έως και 1.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες (γιατροί, φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία) που...
συλλαμβάνονται να μην «κόβουν» αποδείξεις προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο-σκούπα της κυβέρνησης με τα εκκρεμή προαπαιτούμενα της β' αξιολόγησης.

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε -υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας- το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στη Βουλή επεκτείνει και στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Υπερταμείου την προστασία από διώξεις που ισχύει για το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόκειται για το γνωστό «ακαταδίωκτο», για το οποίο στο παρελθόν είχε προηγηθεί μεγάλη κουβέντα με τους δανειστές.
Τα αγροτεμάχια

Με άλλη διάταξη απαλλάσσονται από τα φορολογικά βάρη τα ακίνητα των θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα ακίνητα αυτά μεταβιβάζονται απαλλαγμένα από ΕΝΦΙΑ, όπως ισχύσει σήμερα για τις εταιρείες ακινήτων του Δημοσίου. Η φορολογική τους υποχρέωση εξαντλείται ουσιαστικά στην απόδοση του μερίσματος στο Δημόσιο.

Οι άμεσες θυγατρικές θεωρούνται ότι έχουν περαιωμένες τις φορολογικές υποθέσεις εφόσον στα ετήσια πιστοποιητικά που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν δεν υπάρχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις στα πιστοποιητικά, ο έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά στις παραβάσεις αυτές.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης την εξαίρεση για ακόμη δύο χρόνια, 2017 και 2018, των αγροτεμαχίων από τον συμπληρωματικό φόρο. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει τις απώλειες κρατικών εσόδων στα 460 εκατ. ευρώ.

Η επιβολή συμπληρωματικού φόρου επί των αγροτεμαχίων ψηφίστηκε το 2015, πλην όμως δεν εφαρμόστηκε το 2016, όπως προβλεπόταν, κυρίως λόγω προβλημάτων καταγραφής των αγροτεμαχίων στο έντυπο Ε9.

Η περσινή εξαίρεσή τους επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή ως λύση ανάγκης μπροστά στον κίνδυνο η εκκαθάριση του φόρου να οδηγήσει σε φουσκωμένα εκκαθαριστικά σημειώματα για τους υπόχρεους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο:

■ Επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο σε κάθε επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος εντοπίζεται κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου να μην έχει εκδώσει αποδείξεις ή τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία ή να έχει εκδώσει ανακριβή φορολογικά στοιχεία και για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και σε 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού φορολογικού συστήματος.

Οι περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που αφορούν τα πρόστιμα αυτά είναι κυρίως τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και οι γιατροί, δύο κατηγορίες επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

■ Απαλλάσσονται για άλλα δύο χρόνια από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού. Συγκεκριμένα, δεν θα επιβληθεί συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια για φέτος και για το 2018. Οι απώλειες εσόδων από την απαλλαγή των αγροτεμαχίων από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ ανέρχονται συνολικά σε 460 εκατ. ευρώ.

■ Αίρεται το επαγγελματικό απόρρητο κατά τον φορολογικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πληροφορίες για τους φορολογούμενους από τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες όχι μόνο για τις οικονομικές συναλλαγές τους με τους φορολογούμενους, αλλά και για οικονομικές συναλλαγές των φορολογούμενων που διενεργούνται μέσω αυτών.

Με απόφασή του ο διοικητής της ΑΑΔΕ θα καθορίσει τις κατηγορίες φορολογούμενων που θα υποχρεούνται να παρέχουν στην ΑΑΔΕ, χωρίς άλλη διοικητική ενέργεια, πληροφορίες για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στην ελεγκτική διαδικασία.

■ Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σε κάθε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας δεν εξοφλεί με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τιμολόγια ή άλλα παραστατικά πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ.

■ Απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ του 2016 η ΕΤΑΔ (από το 2017 και μετά ισχύει ήδη), ενώ από τον ίδιο φόρο απαλλάσσονται η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων.

■ Ρυθμίζονται φορολογικά θέματα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των θυγατρικών της. Συγκεκριμένα, οι άμεσες θυγατρικές θεωρούνται ότι έχουν περαιωμένες τις φορολογικές υποθέσεις εφόσον στα ετήσια πιστοποιητικά που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν δεν υπάρχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις στα πιστοποιητικά, ο έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά στις παραβάσεις αυτές.

■ Ενσωματώνονται στην εσωτερική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 215/2376 για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.

■ Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ τα είδη που καλύπτουν τις ανάγκες σίτισης των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

■ Οι νέοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ μπορούν να διορίζονται, κατόπιν προκηρύξεων, σε προσωποπαγείς θέσεις, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με σκοπό την παρακολούθηση προγράμματος υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης.

Γι’ αυτό το χρονικό διάστημα λογίζονται ως δόκιμοι υπάλληλοι και με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους θα καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις της ΑΑΔΕ...


efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες