Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΠΑΤΡΑ 1910

1910 Greek Immigrants Embarking in Small Boat for Steamer for
America, Patras, Greece; Source Library of Congress Photograph Catalog

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες