Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Στη Βουλή πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών...

Στη Βουλή πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών - MediaΠολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών κατατέθηκε στη Βουλή αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοθέτημα αποτελείται από 138 άρθρα, φέρει τον τίτλο...
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» και η συζήτηση του θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικούς συντάκτες την Τετάρτη το απόγευμα, ανέφερε ότι το νομοθετικό έργο της Βουλής τις επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα πυκνό καθώς αναμένεται η καταθέση και η ψήφιση τουλάχιστον 6 νομοσχεδίων, με κάποια εξ’ αυτών με τη διαδικασία του επείγοντος. 

Μεταξύ άλλων στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπεται η δυνατότητα και σε ιδιώτες να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και με άλλη ρύθμιση η δυνατότητα από τους Δήμους κάλυψης των δαπανών ταφής προσώπων που βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία.

Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις στο Α’ μέρος του νομοσχεδίου τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.1069/1980 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Μεταξύ άλλων, επανακαθορίζεται οι δραστηριότητες των ΔΕΥΑ, ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με την σύνθεση και τον τρόπο ορισμού των ΔΣ των ΔΕΥΑ, επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στον Πρόεδρο του ΔΣ στην περίπτωση που δεν είναι δήμαρχος, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΥΑ, παρέχεται η δυνατότητα στο ΔΣ της επιχείρησης να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών σύμφωνα με τα ισχύοντα αντικειμενικά κριτήρια. 

Στο Β’ μέρος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών. Μεταξύ άλλων, επανακαθορίζονται ζητήματα σχετικά με την λύση επιχειρήσεων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στον οικείο Δήμο του προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. των δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό την λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού με το εν λόγω προσωπικό να κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, θεωρείται νόμιμη η μεταφορά σε δήμους ή ν.π.δ.δ. αυτών, του πλεονάζοντος προσωπικού τους που προέκυψε από την συγχώνευση ή μετατροπή αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρείες ή δημοτικές ανώνυμες εταιρείες εφόσον το προσωπικό αυτό πραγματικά απασχολείτο στην επιχείρηση με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. κατα την 31/5/2005 και συνέχισε να απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς του, καταργείται η αναστολή των προσλήψεων προσωπικού με οποιδήποτε σχέση εργασίας στις δημοτικές επιχειρήσεις με ειεδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού...

topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες