Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Τι έδειξε η έρευνα για το «τσιγαράδικο» στα Χανιά


Τι έδειξε η έρευνα για το «τσιγαράδικο» στα Χανιά
Στοιχεία για το ιστορικό και την πορεία του «τσιγαράδικου» που εντοπίστηκε στα Χανιά διαβίβασε η αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς απάντηση σχετικού ερωτήματος του Ανδρέα Λοβέρδου. Παράλληλα, η Αρχή περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την υπόθεση και τον τρόπο που έχουν γίνει οι χειρισμοί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο κατά τον κατάπλου του πλοίου στον λιμένα Παλαιοχώρας Χανίων έγινε έλεγχος από τις Λιμενικές Αρχές παρουσία της ειρηνοδίκη Χανίων και εκλήθη σε συνδρομή υπάλληλος του Τελωνίου Χανίων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  ο τελωνειακός αποσφράγισε το φορτίο, έλαβε τις τελωνειακές σφραγίδες της χώρας φόρτωσης (Μαυροβούνιο), παρέλαβε τα συνοδευτικά έγγραφα του φορτίου και έλαβε δείγμα από τα τσιγάρα. Στο φορτίο βρέθηκαν τα αναγραφόμενα στο cargo manifest, δύο σήματα τσιγάρων της ΣΕΚΑΠ. Η ποσότητα, σύμφωνα με τα φορτωτικά έγγραφα, ήταν 2.047 χαρτοκιβώτια με 50 κούτες έκαστο, από τις οποίες η κάθε μία περιείχε 10 πακέτα των 20 τσιγάρων.
Εν συνεχεία, κατά την Αρχή Δημοσίων Εσόδων το  τελωνείο Χανίων ζήτησε εγγράφως από το τελωνείο Ξάνθης πληροφορίες αναφορικά με τα δειγματισθέντα τσιγάρα και υπέβαλλε έγγραφο αίτημα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής για τη λήψη πληροφοριών από τις τελωνειακές αρχές των κρατών φόρτωσης (Μαυροβουνίου) και προορισμού (Λιβάνου) του πλοίου. Το Τελωνείο Ξάνθης έλεγξε, σε ό,τι αφορά το ληφθέν δείγμα τσιγάρων, τον κωδικό που αποτυπώνεται στο πακέτο και δηλώνει τη μηχανή παραγωγής, τη βάρδια και την ημερομηνία παραγωγής και εντόπισε ότι πρόκειται για δελτίο παραγωγής που καταχωρήθηκε και οριστικοποιήθηκε στις 22/9/2014 στο ICISnet.
Βεβαίωσε, επίσης, ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 22/9/2014 έως τις 30/12/2014 πραγματοποιήθηκαν τρεις εξαγωγές με προορισμό το Μαυροβούνιο για τις οποίες έχει γίνει επιβεβαίωση της εξόδου και θεωρούνται εξοφλημένες. Η τελωνειακή υπηρεσία του Μαυροβουνίου απάντησε ότι τα έγγραφα και οι τελωνειακές σφραγίδες είναι αυθεντικά. Η τελωνειακή υπηρεσία του Λιβάνου απάντησε ότι η λιβανέζικη εταιρεία είναι υπαρκτή και ενεργή, ο διαχειριστής της ωστόσο δήλωσε ότι η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε καμία συναλλαγή με την εταιρεία αποστολέα». Να σημειωθεί ότι ως αποστολέας αναφέρεται η «VELEX EUROPE CORPORATION PANAMA CITY» και ως παραλήπτης η «BEIRUT FOR TRANSIT SAL».
 Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στο έγγραφο,  προκύπτει ότι το εν λόγω πλοίο έπλεε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στα διεθνή ύδατα και αρχικώς βοηθήθηκε από παραπλέον ρωσικό πολεμικό πλοίο και στο συνέχεια ρυμουλκήθηκε από τα διεθνή ύδατα από σκάφος του Λιμενικού στο λιμένα Παλαιοχώρας Χανίων. Εν κατακλείδι η Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσθέτει ότι  «η όλη εικόνα της υπόθεσης, σύμφωνα με την εμπειρία που διαθέτει το Τελωνείο Χανίων προφανώς οδήγησε τους τελωνειακούς στην υποψία ότι το υπό εξέταση πλοίο μπορεί να είναι λαθρεμπορικό. Η υποψία όμως και οι εντυπώσεις δεν αρκούν για τη στοιχειοθέτηση της λαθρεμπορίας. Εφόσον το πλοίο εντοπίστηκε στα διεθνή ύδατα, δεν διαπιστώθηκε στο έδαφος ποιας χώρας επρόκειτο να τεθούν σε ανάλωση τα τσιγάρα».liberal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες