Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Επιμένουν οι δικηγόροι...


Η εγκατάσταση των POS έχει προαιρετικό χαρακτήρα...

Οι δικηγόροι ερμηνεύοντας το νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία POS στα δικηγορικά γραφεία επισημαίνουν ότι το...
πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 65 ν. 4446/2016 δεν καταλαμβάνει τους δικηγόρους, οι πελάτες – εντολείς των οποίων δεν είναι καταναλωτές. Συνεπώς, η σχετική κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) 45231/2017 στερείται εξουσιοδοτικού ερείσματος για τους δικηγόρους, οι οποίοι εκ του θεσμικού τους ρόλου είναι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων σημειώνει ότι «η τυχόν ενεργοποίηση και εκτέλεση της κ.υ.α. από την διοίκηση, με την επιβολή προστίμου σε βάρος δικηγόρου που δεν εγκατέστησε POS, «είναι παράνομη» λόγω παραβίασης, όχι της γνωμοδότησης της Αρχής, αλλά «της ουσιαστικής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (άρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄ ν. 2472/1997)», όπως σχετικώς κρισιολογήθηκε.

Αυτό σημαίνει, αναφέρει η Ολομέλεια ότι στην περίπτωση που ο δικηγόρος δεν προβεί στην τοποθέτηση POS, και εξ αυτού του λόγου του επιβληθεί η προβλεπόμενη στην ισχύουσα κ.υ.α. κύρωση του προστίμου, έχει την δικονομική δυνατότητα να ασκήσει τα νόμιμα ένδικα βοηθήματα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά της επίμαχης κ.υ.α. έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία εκδικάζεται στις 11.10.2017.

Τέλος, οι συμμετέχοντες στην Ολομέλεια πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, δήλωσαν ομόφωνα ότι, κατόπιν αυτών «δεν επιθυμούν, και συνεπώς δεν προτίθενται να εγκαταστήσουν στα δικηγορικά τους γραφεία τερματικά αποδοχής καρτών»...

matrix24.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες