Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Πρόστιμα από σήμερα για μη εγκατάσταση POS...

Πρόστιμα από σήμερα για μη εγκατάσταση POSΑπαλλαγή από το τσουχτερό πρόστιμο των 1.500 ευρώ για μη εγκατάσταση POS, εξασφαλίζουν οι επαγγελματίες που έχουν...
υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, αλλά δεν πρόλαβαν να το αποκτήσουν ή οι τράπεζες απέρριψαν το αίτημα. 

Σε διαφορετική περίπτωση, από σήμερα έμποροι κι επαγγελματίες που δεν είναι εξοπλισμένοι με αποδείξεις παραγγελίας ή  άλλα αποδεικτικά έγγραφα έρχονται αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 1.500 ευρώ το οποίο μειώνεται στα 750 ευρώ στις εξής περιπτώσεις:

- αν καταβληθεί εντός 30 ημερών ή

- αν κατατεθεί εντός 30 ημερών στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιοδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που να αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.


Διευκρινίσεις για τους ΚΑΔ


Τελευταία στιγμή πάντως βρίσκονται μπλεγμένοι όσοι νόμιζαν ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση, αν έχουν δηλώσει δευτερεύουσα δραστηριότητα που υποχρεώνεται σε POS.
H εγκύκλιος ορίζει ότι ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Έτσι:

- ο ΚΑΔ δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές σαν «κύρια δραστηριότητα» της επιχείρησης. Επομένως, κάθε αποδεκτης πληρμών που διαθέτει Κωδικό Δραστηριότητας ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη σχετική λίστα, είτε τον έχει δηλώσει στην εφορία είτε ως κύρια δραστηριότητα, είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS

Ωστόσο, με βάση την εγκύκλιο:

- υπόχρεοι είναι όσοι συναλλάσσονται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα. Δηλαδή όσοι κάνουν πωλήσεις λιανικής σε πρόσωπα που δεν είναι έμποροι και επαγγελματίες.

- αντιθέτως, δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS οι δικαιούχοι πληρωμής (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες «αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ("Business 2 Business" συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα τους υπόχρεους!

Με βάση την εγκύκλιο της τελευταίας στιγμής –κυριολεκτικά- διευκρινίζεται ακόμα ότι νόμιμα POS για να μην επιβληθεί πρόστιμο θεωρούνται «όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS)» αλλά ακόμα και άλλες «μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ' αποστάσεως)».

Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται πάντως ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).

Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (VISA, MASTER CARD, MAESTRO, UNION PAY) αλλά δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές (DINERS, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS).

Επιπλέον, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών...

protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες