Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για τις επαρχιακές εφημερίδες...

Προς υλοποίηση βαίνει το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για επαγγελματίες στα ΜΜΕ της περιφέρειας, το οποίο διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) και έχει ήδη...
λάβει έγκριση από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 – 2020». 

Αφορά την κατάρτιση περίπου 800 εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα με 600 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα για 120 ώρες κατάρτισης και μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι και από άλλους κλάδους πέραν των ΜΜΕ. 

Τα μαθήματα αφορούν τη δημοσιογραφία δεδομένων, την ψηφιακή αφήγηση στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας, το μάνατζμεντ ενημερωτικών – πολιτιστικών και ψυχαγωγικών σελίδων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη διαχείριση ιστοσελίδων...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες