Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Ανισότητα. Πόσο διαφορετικό είναι το μέγεθος των συντάξεων ανδρών και γυναικών στην Ουκρανία;Σχεδόν το 40% των Ουκρανών συνταξιούχων λαμβάνουν από 2 έως 3 χιλιάδες UAH συντάξεων (Φωτογραφία: Candid_Shots / Pixabay)

Η μέση σύνταξη για τις γυναίκες στην Ουκρανία είναι 30% μικρότερη από ό, τι για τους άνδρες, και η σχετική πλειοψηφία των Ουκρανών συνταξιούχων λαμβάνουν 2 έως 3 χιλιάδες εθνικές συντάξεις.

Αυτό αποδεικνύεται από τα δεδομένα της πλατφόρμας OpenDataBot.

Σύμφωνα με αυτούς, το 2021, η μέση σύνταξη των γυναικών στην Ουκρανία είναι UAH

3031,32, η οποία είναι 30% χαμηλότερη από τη μέση σύνταξη για τους άνδρες, που είναι 4242,53 UAH.

Η πλειοψηφία των Ουκρανών συνταξιούχων, δηλαδή το 38,8%, λαμβάνουν σύνταξη στο ποσό των UAH 2001-3000.

Περίπου το 19,2% των συνταξιούχων λαμβάνουν συντάξεις ύψους 3.000 έως 4.000 UAH.

Και μόνο το 3,8% των Ουκρανών συνταξιούχων λαμβάνουν συντάξεις άνω των 10.000 UAH.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες