Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021

Μολις κυκλοφορησε το «Ιατρικό Ποινικό Δίκαιο» της Άγκυ Λιούρδη, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Georg August Universität Göttingen Γερμανίας και Επίκουρη Καθηγητρια της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Το έργο «Ιατρικό Ποινικό Δίκαιο» της   Άγκυ Λιούρδη, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Georg August Universität Göttingen Γερμανίας και Επίκουρη Καθηγητρια της Νομικής Σχολής Αθηνών. καλύπτει στην ελληνική βιβλιογραφία την έλλειψη ενός Γενικού Μέρους του κλάδου αυτού. Μέσα από μία ιστορική αναδρομή, αναλύονται οι βασικές έννοιες στο Ιατρικό Δίκαιο, η ποινική αξιολόγηση της ιατρικής πράξης, η ποινική ευθύνη από αμέλεια στις ιατρικές επεμβάσεις και η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς.

Το βιβλίο δεν αποτελεί απλό εγχειρίδιο Ιατρικού Ποινικού Δικαίου, αλλά μονογραφική πραγμάτευση ορισμένων, παλαιότερων και σύγχρονων προβλημάτων του εν λόγω κλάδου, όπως είναι:

  • η ποινική αξιολόγηση της ιατρικής πράξης
  • η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς
  • η ποινική ευθύνη ειδικευόμενων και ιατρών
  • η ευθύνη οροθετικών ασθενών
  • η ιατρική ποινική ευθύνη στη γυναικολογία, μαιευτική, επείγουσα ιατρική και εντατικολογία
  • η ιατρική των καταστροφών

Η εξέταση των εν λόγω θεμάτων γίνεται μεν από καθαρά ποινική σκοπιά, λαμβάνονται, ωστόσο, υπόψη οι σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη και τεχνολογία. Η έκδοση συμπληρώνεται με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και απευθύνεται σε νομικούς της θεωρίας και της πράξης, αλλά και φοιτητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες